Zna Zemun

 

  • DechairsDeckchairs

Mr Milica Jeftimijević Lilić
OSIPANjE ŽIVOTA I SABIRANjE SJAJA
Branka Gajović, Zna Zemun, Čigoja, Beograd, 2013.

          Svaki se život na kraju svede na priču, na ono što je suštinski činilo samu pojedinačnu egzistenciju. Nasušna čovekova potreba za umetnošću ispoljava se na bezbroj načina, pričom kao smislom i pokušajem da se pronikne u nikad do kraja razmršeno klupko egzistencije, između ostalog i pisanjem romana kao mogućnošću da se obuhvati više generacija i pokaže kako je, na neki način, u vremenu mnogo toga povezano i projektovano za buduće generacije. Pišući, umetnik ospoljava svoje biće koje je tada potpuno distancirano od sveta i zrelo da se, dok stvara, iz njega izmesti, kako bi se kroz taj proces od njega pročistilo. Prenoseći ga tako spakovanog u novi oblik, udahnuvši mu sopstvenu duhovnost, pisac ga čini živim i neponovljivim...


Pročitaj više

Zemunske ljubavi

 

  • DechairsDeckchairs

Mr Milica Jeftimijević Lilić
INTELEKTUALNOST I EROTIKA
Branka Gajović, Zemunske ljubavi, Čigoja, Beograd, 2007.

          Duboko ukorenjena u rodni grad Zemun, Branka Gajović kroz događaje u njemu, i u romanu Zemunske ljubavi posmatra čitav svet. Začuđujuće je koliko je ono što je napisala u knjizi objavljenoj 2007. zvuči aktuelno. Zapravo, time i nehotice podvlačimo idejni aspekt njenog romana, analitički pristup vremenu u rasponu gotovo od jednog veka, izvanredan kulturološki presek svesti ljudi koji su se formirali u njemu, analizu društvenih prilika i pojedinačnih ideala savremenog čoveka, devijantnost i dekadenciju proizašlu iz opsesije materijalnim i hedonističkim pristupom životu. Odsustvo pravih doživljaja koji su izraz duhovnosti ljudi koji su se formirali u njemu.

Pročitaj Više

Strana 1 od 2 12

© Copyright Branka Gajović.