Razgrni uvelo lišće (2002)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List ENERGOPROJEKT 
Beograd, novembar 2002.

Razgrni uvelo lišće
DRUGI ROMAN BRANKE GAJOVIĆ

ŠIROK ZAHVAT

           Razgrni uvelo lišće, drugi roman profesora Branke Gajović, člana našeg književnog kluba, izašao je iz štampe početkom oktobra. Mesto zbivanja je, kao i u njenom prvom romanu (Tvoja tajna), Zemun, a četiri glavne ličnosti – Milan, Sonja, Dušan i Katarina – natprosečno su obrazovani ljudi. Njihove rasprave o poeziji i njenoj sudbini, o umetnosti, filozofiji, politici, istoriji – daju ovom štivu intelektualnu ali povremeno i intelektualističku dimenziju. No iako su ponekad preopširne (a jesu), dobra im je strana što su iz pera spisateljice od koje ima šta da se nauči, pogotovu kad se ona nađe u svom najužem fahu, tj. na terenu engleske književnosti. Čitalac se i sam „uključuje" u ovu diskusiju (katkad se s piscem saglašava, katkad ne), a taj njegov aktivni odnos prirodan je ako se ima u vidu da ga se mnoge teme i te kako tiču. Jer Branka Gajović ima svoj pogled i na aktuelna pitanja savremenog doba (novi svetski poredak, na primer, ili globalizaciju) i njihov uticaj na ono što se nama zbiva. Ukratko, veoma, veoma širok i hrabar zahvat koji traži da komponovanje romana bude vešto, a dijalozi dinamični.
           Dve ljubavne priče jednog junaka (Milan) osnova su ovog romana Branke Gajović. Jedna se završila kad se umešao lažni prijatelj (psihijatar Dušan), druga se ostvarila kad su se i on (Milan) i ona (Katarina) ljubavi najmanje nadali. Susreti ljubavnika opisani su s „prikrivenim ili krajnje otvorenim erotizmom“, kako je zapazio i recenzent Moma Dimić, ukazujući i na „istinske trenutke majstorstva“ autorke „u psihološkom senčenju“ likova. Dimić smatra da je ovaj roman „od onih terapijskih štiva čiji se nastavak, s pravom, očekuje“.
                                                                                                                                                                                     D.J.

__________________

LIČNI ZAPIS o romanu Razgrni uvelo lišće
Srbislav Gajović
Urednik romana 
Beograd, septembar 2002.

           U svom novom romanu Razgrni uvelo lišće Branka Gajović nam oslikava neobične odnose (četvorougao) glavnih likova u traganju za smislom života i postojanja. Posle ljubavnih zapleta i raspleta, društvenih uspona i padova, životnih iskustava (zgoda i nezgoda) u godinama koje odmiču, njeni glavni junaci ulaze u mirnije vode, dok u isto vreme, za lepše dane, neka nova mladost nastavlja tu nikada prekinutu nit...

Strana 2 od 2 1 2

© Copyright Branka Gajović.