Recenzija - Moma Dimić

 

  • DechairsDeckchairs

MOMA DIMIĆ

STARE I NOVE LjUBAVI

Branka Gajović, Razgrni uvelo lišće, Energoprojekt InGraf, Beograd, 2002.

          Od svih elemenata i svojstava od kojih je sačinjen ljudski život i vek ljubav je onaj – prevashodni. To je ujedno osnovno, i najznačajnije, iskustvo koje potvrđuje, i u koje nas strasno, iz stranice u stranicu svog drugog romana Razgrni uvelo lišće, uverava savremena srpska spisateljica Branka Gajović. Ali, dakako, ne samo ona! Ljubav je magična sila od koje je nastala gotovo čitava svetska (i domaća) književnost, još tamo od epa o Gilgamešu, Odiseje, Petrarkinih soneta, Hamleta, Dekamerona, Gospođe Bovari, Ane Karenjine, Nečiste krvi, pa sve do...

Pročitaj više

Recenzija - Moma Dimić

 

  • DechairsDeckchairs

MOMA DIMIĆ

ROMAN O UDESU SRPSKOM

Branka Gajović, Tvoja tajna, Apostrof, Beograd, 2001.

          Posle jedne uspešne zbirke pesama, Branka Gajović se oglašava i zamašnim generacijskim romanom-sećanjem Tvoja tajna. Reč je o prozi koja svojim narativnim tokom zaranja u period druge polovine XX veka, sa manjim reminiscencijama na vreme i prilike iz daljeg (u vremenu) rodoslova glavne junakinje knjige Danke Dragutinović. Tako već na samom početku romana susrećemo veoma plastično, doduše u krokiju, date likove bake Jovanke i bake Emilije (Eme) kao i zanimljive uzročno-posledične odnose s njihovim muževima, decom i uopšte potomstvom.

Pročitaj Više

Recenzija - Pero Zubac

 

  • DechairsDeckchairs

PERO ZUBAC

GDE TEBE IMA BRANKE GAJOVIĆ
Preporuka za štampu

Branka Gajović, Gde tebe ima, Nijansa, Zemun, 1999.

          Bila je neke godine struna koja je svaki treptaj u prirodi i duši i u muziku, nečujnu, i u reči, trajne, pretvarala. Pišući u osami, prolaznim osećanjima darujući trajnost.
           Tako muzika i u simbolima i nizovima reči ove knjige traje kao opsesija, kao nagoveštaj lepote, kao sestra dobra. I u pesmi Poljubac, i Pozdrav, i Nesanica.

Pročitaj Više

Strana 2 od 21 2

© Copyright Branka Gajović.